Historie

 

Broderloge nr. 91 Albert Schweitzer er institueret den 30. oktober 1971. Som forbillede valgte logens stiftere den store humanist, filosof, læge og organist Albert Schweitzer – deraf navnet på logen. Albert Schweitzers motto var ”Ærefrygt for livet”, hvilket var den bærende tanke i hele hans liv og virke for bekæmpelsen af sygdom og nød.

 

 

Odd Fellow Ordenen har været til stede i Roskilde siden 1893, men først i 1971 blev broderloge nr. 91 Albert institueret som den tredje broderloge i Roskilde.

 

 

Ved installationen, der blev ledet af broder storsire Chr. Rasmussen, blev følgende brødre indsat i valgembederne: Broder Richard Murholt som overmester, broder Sigvald Olsen som undermester, broder Kjeld Büchmann-Møller som sekretær, broder Aage Brask som kasserer og broder Orla Hansen som skatmester.

 

 

Logen har en venskabsloge nr. 146 Olaus Magnus i Linköping i Sverige samt flere broderloger i Danmark, som vi besøger og får besøg af.

 

 

Logen er sammen med to søsterloger og to andre broderloger medejer af Odd Fellow bygningen i Roskilde. Denne bygning blev i 1929 købt af den ældste Odd Fellow Broderloge i Roskilde, broderloge nr. 26 Kong Hroar. Efter en større ombygning til logebrug, blev bygningen indviet til dette formål den 19. november 1930. Logesalen er beliggende på 1. sal, og det hvælvede loft er smukt dekoreret med fire malerier af kunstmaleren Carl Christian Forup (26. feb. 1883 – 21. nov. 1939). Da sang og musik altid har haft en stor plads i Odd Fellow Ordenen og dermed i logerne, var det et højdepunkt, da broderloge nr. 26 købte et orgel, der var blevet udskiftet i Glostrup Kirke. Orglet stod færdigopstillet i logesalen den 19. november 1953. Det er noget af et klenodie. Det blev bygget i 1847 af den kendte orgelbygger Daniel Köhne, blev i 1974 registreret i Den danske Orgelregistrant’s rapport, og er således kendt af Nationalmuseet.

 

 

En del historie knytter sig til adressen Skolegade 13, hvor Odd Fellow Palæet ligger. I 1020 grundlagde kong Knud den Store Katedralskolen, der dengang lå ud for Domkirkens tårne, og fra midten af 1600-tallet fik Katedralskolens rektorer embedsbolig på den grund, der i dag er Skolegade 13. Stedet omtaltes som ”Bygningen nordvest for Domkirken”. I de skiftende bygninger, der har ligget på stedet, har der også boet flere præstefamilier, der som logerende gæster bl.a. har haft komponisten C.E.F Weyse og maleren Wilhelm Marstrand. Weyse har på den nuværende Skolegade 13 komponeret flere af sine kendte melodier til f.eks. ”I Østen stiger solen op”, ”Den signede dag med fryd vi ser” og ”Der står et slot i Vesterled” for at nævne nogle stykker. Marstrand har udført et stort dekorationsarbejde i Chr. den 4.’s Kapel i Roskilde Domkirke, hvor han bl.a. har malet Chr. den 4. ombord på skibet ”Trefoldigheden”.

 

 

Passagen syd for Odd Fellow bygningen har haft flere navne og hed bl.a. Store Fiolstræde frem til 1942, hvor navnet blev ændret til Weysegangen til minde om komponisten.

 

 

Odd Fellow bygningen er i brug på stort set alle hverdagsaftener og er i weekenderne ofte rammen om private fester som konfirmationer, bryllupper og fødselsdage arrangeret af og med Palæets restauratør. Alle har mulighed for at afholde et arrangement her.