Historie

...

Logen er den yngste Odd Fellow loge i Roskilde – institueret d. 30. oktober 1971. En anden broder loge i Roskilde, Kong Hroar, havde efter­hånden over 200 brødre og man fandt det passende at dele sig, som det også tidligere var gjort med Rolf Krake logen som resultat.

Som navne­fader valgte brødrene humanisten Albert Schweitzer og i klar sammen­hæng hermed besluttede man også, at vi skulle have en stor humanistisk orientering og megen vægt lagt på det musiske.

I 1996 festlig­holdt man de første 25 år med store donationer, og vi lever stadig i bedste vel­gående med et godt arbejds­klima, god stemning brødrene imellem og en fin møde­procent.

Roskilde­området har vist sig som et af landets bedste loge­områder og vor skønne loge­bygning og dens atmosfære­mættede indre deler vi med de andre loger i Roskilde, idet vi optager hver vores ugedag.

Selvom alle loge­møder over­alt i landet er præget af historie, højtidelighed og faste ritualer har vi også i vor loge dyrket det afslappede og hos os findes en umiddel­barhed, som også vore gæster værd­sætter, bl.a. under­støttet af musiske islæt som f.eks. "Skippers glade drenge".