Mandag den 4. september 2017 kl. 18:30

Mindeloge. pålædning kjole.

Mandag den 4. september 2017 kl. 19:30

Arbejdsmøde

Gennemgang af mødeplan

Foredrag om Francis Bacon v/broder Bent Munk Olsen

Mandag den 11. september 2017 kl. 19:30

Arbejdsmøde. Stafet. Ordensindlæg.

Foredrag: Dansker og kvinde - udsendt som officer i Flyvevåbnet v/ Ann Finch.

Mandag den 18. september 2017 kl. 19:30

Arbejdsmøde

Ordensindlæg ved storrepræsentant Peter Seloy. Ordenen på Færøerne.

Mandag den 25. september 2017 kl. 19:30

Arbejdsmøde

Selvbiografi. Ordensindlæg.

Foredrag: Nyretransplantation og konsekvenserne heraf v/Bo Frahm

 

Mandag den 2. oktober 2017 kl. 19:30

Arbejdsmøde.

Selvbiografi. Ordensindlæg.

Foredrag: IS og radikalisering v/Deniz Serenci

Mandag den 9. oktober 2017 kl. 19:30

Mødet aflyst.

Besøg i vores venskabsloge Olaus Magnus, Lindköping, Sverige

Mandag den 16. oktober 2017 kl. 19:30

Arbejdsmøde

Stafet. Ordensindlæg. Referat fra distriksudvalgsmøde og halvårsmøde.

Musikalsk aften v/broder organist Per Baunsgaard

Mandag den 23. oktober 2017 kl. 19:30

Mødet aflyst for besøg i anden loge.

Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 19:30

Besøg i broderloge nr. 85, Furesøen

Mandag den 30. oktober 2017 kl. 19:30

Mødet aflyst for besøg i anden loge.

Onsdag den 1. november 2017 kl. 19:30

Besøg hos søsterloge nr. 93, Estrid

Mandag den 6. november 2017 kl. 19:30

Eget møde aflyst for besøg i broderloge nr. 40, Kong Skjold.

Tildeling af 3. grad. Festdragt.

Onsdag den 8. november 2017 kl. 08:00

Broder inspektør Ib Nielsen 75 år.

Mandag den 13. november 2017 kl. 19:30

Arbejdsmøde.

Logens stiftelse - 46 år. Ordensindlæg.

Budget udleveres.

Frimurerbygningen i London v/broder skatmester Bent Munk Olsen

Mandag den 20. november 2017 kl. 19:30

Arbejdsmøde.

Budget behandles.

Mandag den 27. november 2017 kl. 18:30

Udviddet embedsmandsmøde

Mandag den 27. november 2017 kl. 19:30

Arbejdsmøde.

Vinsmagning.

Søndag den 3. december 2017 kl. 14:00

Julekoncert med Anne Mette Elten. Roskilde Domkirke.

Mandag den 4. december 2017 kl. 19:30

Arbejdsmøde.

Selvbiografi. Ordensindlæg.

Lørdag den 9. december 2017 kl. 08:00

Broder eksskatmester Ole Vedsted Pedersen - 80 års fødselsdag.

Mandag den 11. december 2017 kl. 18:30

Julestemning.

Invitation udsendes.

Mandag den 1. januar 2018 kl. 11:00

Nytårsloge.

Arrangør broderloge nr. 26. Kong Hroar.

Mandag den 8. januar 2018 kl. 19:30

Arbejdsmøde.

Mødeplan gennemgås.